OM HUSET
Kulturhuset Støberiet, består af to sale der er forbundet. de kan bruges hver for sig eller samlet.
Hvis f.eks. der er koncert i den store sal kan den lille sal bruges som fuyer, restaurant mv.
Lille sal har garderobe, toiletter, pantry, bar og en lille scene. Der er plads til 400 siddende tilskuere.
Store Sal har plads til 800 siddende tilskuere og en store scene med bagstage.
Begge sale kan bruges til mange formål: Koncerter, revyer, events, udstillinger mv.Store sal


Lille Sal


Tegning over Lille Sal


Tegning over Store Sal